Το σχολείο μας

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

webquests

Τι είναι τα webquests

Το webquest είναι ένα δομημένο μάθημα κατά το οποίο όλες οι πληροφορίες που επεξεργάζονται οι μαθητές προέρχονται από το διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο μοντέλο μαθήματος αναπτύχθηκε από τον Bernie Dodge το 1995 και από τότε το υιοθέτησαν εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο και το ενέταξαν στη διαδικασία της διδασκαλίας του μαθήματος κατά την οποία οι μαθητές κάνοντας χρήση του διαδικτύου ενστερνίζονται τους σύγχρονους τύπους σκέψης που ο 21ος αιώνας απαιτεί.


Εξερευνούμε τα παρακάτω Webquests που παρουσιάζουν ολοκληρωμένα Σχέδια μαθημάτων:

  1. για μικρές τάξεις μάθημα για τους πιγκουίνους εδώ
  2. για μεγαλύτερες τάξεις η διδασκαλία ιστορίας εδώ
  3. για μεγαλύτερες τάξεις η διδασκαλία του ηλιακού συστήματος εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: